نام واحد : گلدشت موکریان

نام محصول : انواع ابمیوه در قوطی فلزی ازکنسانتره اماده

 • سریال مجوز : 1205836
 • شماره مجوز : 110/34639
 • تاریخ مجوز : 08/09/1388
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%