نام واحد : اروم نوآور

نام محصول : ترشیجات و شوریجات

 • سریال مجوز : 1202395
 • شماره مجوز : 4553
 • تاریخ مجوز : 13/03/1380
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%