نام واحد : مروت محمدی

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : پاوه
 • نشانی شرکت : پاوه- بلوار...
 • تلفن شرکت : *******832جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی پاوه
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مروت محمدی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پاوه

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 1506891
 • شماره مجوز : 13552
 • تاریخ مجوز : 16/06/1390
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%