نام واحد : شجاع الدین ابونجمی

 • استان : فارس
 • شهر : خنج
 • نشانی شرکت : خنج بلوار...
 • تلفن شرکت : *******728جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : شجاع الدین ابونجمی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نقل

 • سریال مجوز : 2422062
 • شماره مجوز : 30665
 • تاریخ مجوز : 10/07/1390
 • کد محصول : 15431321
 • شرح محصول : نقل
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 57%
  57%