نام واحد : شجاع الدین ابونجمی

نام محصول : نبات

 • سریال مجوز : 2422062
 • شماره مجوز : 30665
 • تاریخ مجوز : 10/07/1390
 • کد محصول : 15431311
 • شرح محصول : نبات
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 57%
  57%