نام واحد : امین گوهر اردبیل

نام محصول : بسته بندی قند

 • سریال مجوز : 3512955
 • شماره مجوز : 125/10404
 • تاریخ مجوز : 05/07/1390
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 93%
  93%