نام واحد : اصغر قاسمی پرور کوچصفهانی

نام محصول : ذرت بوداده [پاپ کورن ]

 • سریال مجوز : 2818683
 • شماره مجوز : 15319
 • تاریخ مجوز : 12/07/1390
 • کد محصول : 15311614
 • شرح محصول : ذرت بوداده [پاپ کورن ]
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 39%
  39%