نام واحد : کمال لاله

نام محصول : سردخانه بالای صفر با سیستم آمونیاکی

  • سریال مجوز : 1206258
  • شماره مجوز : 110/34471
  • تاریخ مجوز : 05/09/1388
  • کد محصول : 15135011
  • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
  • ظرفیت : 4,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%