نام واحد : تولید و پخش شمس درخشان کاشان-شرکت

نام محصول : گلاب

 • سریال مجوز : 1340307
 • شماره مجوز : 30332
 • تاریخ مجوز : 09/07/1390
 • کد محصول : 24231915
 • شرح محصول : گلاب
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 75%
  75%