نام واحد : صنایع غذایی پدیده آفاق سپاهان-شرکت

نام محصول : عسل بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 1340309
 • شماره مجوز : 29816
 • تاریخ مجوز : 06/07/1390
 • کد محصول : 15492232
 • شرح محصول : عسل بسته بندی شده
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%