نام واحد : حسینعلی غفوری

نام محصول : انواع سس های غذایی

 • سریال مجوز : 2422097
 • شماره مجوز : 31979
 • تاریخ مجوز : 17/07/1390
 • کد محصول : 15492430
 • شرح محصول : انواع سس های غذایی
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%