نام واحد : شرکت کشت وصنعت خاتون چایپاره

  • استان : آذربایجان غربی
  • شهر : چایپاره
  • نشانی شرکت : قره ضیاءالدین...
  • تلفن شرکت : *******914
  • نشانی واحد : قره ضیاءالدین ناحیه صنعتی قره ضیاءالدین
  • تلفن واحد : *******462
  • مدیر : معصومه اکبر نژاد
  • تلفن مدیر : *******914
  • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی قره ضیاء الدین

نام محصول : اردغلاتبجزگندم

  • سریال مجوز : 1204933
  • شماره مجوز : 1101/225
  • تاریخ مجوز : 22/01/1387
  • کد محصول : 15311120
  • شرح محصول : اردغلات بجزگندم
  • ظرفیت : 1,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%