نام واحد : شرکت کشت وصنعت خاتون چایپاره

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : چایپاره
 • نشانی شرکت : قره ضیاءالدین...
 • تلفن شرکت : *******914
 • نشانی واحد : قره ضیاءالدین ناحیه صنعتی قره ضیاءالدین
 • تلفن واحد : *******462
 • مدیر : معصومه اکبر نژاد
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی قره ضیاء الدین

نام محصول : اردغلاتبجزگندم

 • سریال مجوز : 1204933
 • شماره مجوز : 1101/225
 • تاریخ مجوز : 22/01/1387
 • کد محصول : 15311120
 • شرح محصول : اردغلات بجزگندم
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%