نام واحد : محمود موسوی مهدی آبادی

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 2611868
 • شماره مجوز : 4/90/50747
 • تاریخ مجوز : 26/07/1390
 • کد محصول : 15131922
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 91%
  91%