نام واحد : مهزیار پدیده ماهان

نام محصول : تمبرهندی ومشابه

 • سریال مجوز : 2021773
 • شماره مجوز : 15922
 • تاریخ مجوز : 26/07/1390
 • کد محصول : 15131131
 • شرح محصول : تمبرهندی ومشابه
 • ظرفیت : 2,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 88%
  88%