نام واحد : خالدعلیپور

نام محصول : قندکلوخ وکله ازنیشکر

 • سریال مجوز : 1205146
 • شماره مجوز : 35067
 • تاریخ مجوز : 05/12/1383
 • کد محصول : 15421222
 • شرح محصول : قندکلوخ وکله ازنیشکر
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%