نام واحد : توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب

نام محصول : ماهی سوخاری

 • سریال مجوز : 1605708
 • شماره مجوز : 11911647
 • تاریخ مجوز : 25/07/1390
 • کد محصول : 15121515
 • شرح محصول : ماهی سوخاری
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%