نام واحد : چای نوبر

نام محصول : چای سبز

 • سریال مجوز : 2818704
 • شماره مجوز : 2598
 • تاریخ مجوز : 24/07/1390
 • کد محصول : 15491220
 • شرح محصول : چای سبز
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 87%
  87%