نام واحد : هگزافرایند پارس

نام محصول : پودر سفیده تخم مرغ

 • سریال مجوز : 1936807
 • شماره مجوز : 21853
 • تاریخ مجوز : 01/08/1390
 • کد محصول : 15491913
 • شرح محصول : پودرسفیده تخم مرغ
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%