نام واحد : شایان شهدارومیه

نام محصول : تافی

 • سریال مجوز : 1207385
 • شماره مجوز : 29526
 • تاریخ مجوز : 27/06/1386
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 625 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%