نام واحد : تعاونی زنبورداران خوی

نام محصول : موم کندوی زنبورعسل

 • سریال مجوز : 1207467
 • شماره مجوز : 8980
 • تاریخ مجوز : 25/03/1384
 • کد محصول : 15492211
 • شرح محصول : موم کندوی زنبورعسل
 • ظرفیت : 175 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%