نام واحد : شرکت آب معدنی کهمان کوثر

نام محصول : انواع درپوش پلاستیکی درب بطری

 • سریال مجوز : 2911730
 • شماره مجوز : 9802
 • تاریخ مجوز : 17/07/1390
 • کد محصول : 25201395
 • شرح محصول : انواع درپوش پلاستیکی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 51%
  51%