نام واحد : ناصر وحیدی

نام محصول : حلوا کنجدی

 • سریال مجوز : 3205219
 • شماره مجوز : 14422
 • تاریخ مجوز : 16/07/1390
 • کد محصول : 15431354
 • شرح محصول : حلوا کنجدی
 • ظرفیت : 5 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%