نام واحد : ناصر وحیدی

نام محصول : پشمک

 • سریال مجوز : 3205219
 • شماره مجوز : 14422
 • تاریخ مجوز : 16/07/1390
 • کد محصول : 15431353
 • شرح محصول : پشمک
 • ظرفیت : 11 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%