نام واحد : کیوان مرغ پر طلائی مهاباد

نام محصول : خوراک اماده ابزیان

 • سریال مجوز : 1207849
 • شماره مجوز : 11474
 • تاریخ مجوز : 19/03/1387
 • کد محصول : 15331120
 • شرح محصول : خوراک اماده ابزیان
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%