نام واحد : اروم آراد دوز

نام محصول : نمک دریایی

 • سریال مجوز : 1204096
 • شماره مجوز : 7091
 • تاریخ مجوز : 12/03/1383
 • کد محصول : 24241559
 • شرح محصول : نمک دریایی مصرفی درمحصولات بهداشتی
 • ظرفیت : 2,700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%