نام واحد : فرشاد ولیزاده

نام محصول : تولید و بسته بندی انواع کلوچه

 • سریال مجوز : 1207652
 • شماره مجوز : 110/46631
 • تاریخ مجوز : 01/12/1388
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%