نام واحد : علی اکبروعلی اصغرشفائی

نام محصول : انواع ابنبات مغزدار کاکائوئی

 • سریال مجوز : 1204237
 • شماره مجوز : 1287
 • تاریخ مجوز : 15/01/1388
 • کد محصول : 15431312
 • شرح محصول : ابنبات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%