نام واحد : محمد ابراهیم احمدی

نام محصول : فراوری وبسته بندی پسته

 • سریال مجوز : 2611883
 • شماره مجوز : 4/51782
 • تاریخ مجوز : 02/08/1390
 • کد محصول : 15492160
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی پسته
 • ظرفیت : 275 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 89%
  89%