نام واحد : محمد ابراهیم احمدی

  • استان : کرمان
  • شهر : کرمان
  • نشانی شرکت : خ سعدی
  • تلفن شرکت : *******341جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : شرف اباد
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : محمد ابراهیم احمدی
  • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : فراوری وبسته بندی پسته

  • سریال مجوز : 2611883
  • شماره مجوز : 4/51782
  • تاریخ مجوز : 02/08/1390
  • کد محصول : 15492160
  • شرح محصول : فراوری وبسته بندی پسته
  • ظرفیت : 275 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 89%
    89%