نام واحد : محمد ودوستعلی رضوی دیزجی

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : جاده بالانج...
 • تلفن شرکت : *******914
 • نشانی واحد : جاده بالانج -باراندوز حد فاصل روستاهای دیدان علیا و سفلی 600 متری دیدان سفلی
 • تلفن واحد : *******914
 • مدیر : محمد ودوستعلی رضوی دیزجی
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1208799
 • شماره مجوز : 110/46739
 • تاریخ مجوز : 02/12/1388
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%