نام واحد : تعاونی 67 کارخانه قند سپید نور تخت سلیمان

نام محصول : تولید قند کلوخ بروش پخت خلاء

 • سریال مجوز : 1208977
 • شماره مجوز : 110/40768
 • تاریخ مجوز : 04/10/1389
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%