نام واحد : ریز مغذی آسیا

نام محصول : مکمل غذائی انسان

 • سریال مجوز : 3717541
 • شماره مجوز : 17009
 • تاریخ مجوز : 04/08/1390
 • کد محصول : 15491445
 • شرح محصول : مکمل غذائی انسان
 • ظرفیت : 625 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 37%
  37%