نام واحد : تعاونی شماره 167خوش طعم خوی

نام محصول : انواع نان حجیم و نیمه حجیم

 • سریال مجوز : 1206158
 • شماره مجوز : 5192
 • تاریخ مجوز : 18/02/1385
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 1,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%