نام واحد : شرکت جوانه های ارغوانی پایتخت

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1790126
 • شماره مجوز : 34931
 • تاریخ مجوز : 02/08/1390
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%