نام واحد : رحیم سرخشتی و مصطفی عباسی

نام محصول : قندکله از شکر بروش پخت در خلاء

 • سریال مجوز : 1209558
 • شماره مجوز : 40011
 • تاریخ مجوز : 01/10/1387
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%