نام واحد : شیرین سازان آرش

نام محصول : قندازشکرتحت خلا کله

 • سریال مجوز : 1209793
 • شماره مجوز : 49654
 • تاریخ مجوز : 11/12/1387
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 9,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%