نام واحد : شرکت دماوند پوریا

نام محصول : انواع رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1790132
 • شماره مجوز : 35537
 • تاریخ مجوز : 09/08/1390
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 77%
  77%