نام واحد : تعاونی 37 خشکبار و سبزه پاکنی زرینه میاندواب

نام محصول : انواع کشمش

 • سریال مجوز : 1209868
 • شماره مجوز : 1102/1372
 • تاریخ مجوز : 08/06/1390
 • کد محصول : 15131910
 • شرح محصول : تولید انواع کشمش وخرما
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%