نام واحد : شرکت زرین گندم تکاب

نام محصول : اردگندم

 • سریال مجوز : 1218077
 • شماره مجوز : 1102/2096
 • تاریخ مجوز : 10/08/1390
 • کد محصول : 15311117
 • شرح محصول : اردگندم سفید
 • ظرفیت : 0 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 85%
  85%