نام واحد : شکوه شادشانجان

نام محصول : انواع شکلات

 • سریال مجوز : 1144838
 • شماره مجوز : 28606
 • تاریخ مجوز : 12/08/1390
 • کد محصول : 15431220
 • شرح محصول : انواع شکلات
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 85%
  85%