نام واحد : حمیده لطافت کو سیمین بقایی راد و آیسان محمدی و احسان محمدی

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : خ همافر 2...
 • تلفن شرکت : *******914
 • نشانی واحد : بلوار جام جم نرسیده به روستای قره حسنلو کیلومتر 7
 • تلفن واحد : *******441
 • مدیر : حمیده لطافت کو سیمین بقایی راد و آیسان محمدی و احسان محمدی
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1201182
 • شماره مجوز : 110/37975
 • تاریخ مجوز : 13/09/1389
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%