نام واحد : توحید سالم میاندوآب

نام محصول : دوغ پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1201288
 • شماره مجوز : 8297
 • تاریخ مجوز : 19/03/1384
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%