نام واحد : داود حیدرزاده

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : خ حاجی پیرلو...
 • تلفن شرکت : ****434
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی فاز 2 توسعه- خ تلاش 2- جنب نان نهارک- قطعه 02-05-05
 • تلفن واحد : ******443
 • مدیر : داود حیدرزاده
 • تلفن مدیر : *******937
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ارومیه دو

نام محصول : انواع کلوچه ساده و مغزدار

 • سریال مجوز : 1210005
 • شماره مجوز : 110/47013
 • تاریخ مجوز : 25/11/1390
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%