نام واحد : رحیم آریا نیا

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : سراب
 • نشانی شرکت : سراب -خ شهید...
 • تلفن شرکت : ******431جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سراب
 • تلفن واحد : ******431جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رحیم آریانیا
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع رشته غذایی

 • سریال مجوز : 1144855
 • شماره مجوز : 28953
 • تاریخ مجوز : 15/08/1390
 • کد محصول : 15441120
 • شرح محصول : انواع رشته غذایی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 17%
  17%