نام واحد : شرکت بسته بندی سولدوز دانه

نام محصول : بسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1210052
 • شماره مجوز : 110/7572
 • تاریخ مجوز : 31/02/1391
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%