نام واحد : شرکت بسته بندی سولدوز دانه

نام محصول : بسته بندی غلات

  • سریال مجوز : 1210052
  • شماره مجوز : 110/7572
  • تاریخ مجوز : 31/02/1391
  • کد محصول : 15311420
  • شرح محصول : بسته بندی غلات
  • ظرفیت : 200 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%