نام واحد : شرکت تعاونی 67 خوی

نام محصول : تولید و بسته بندی بیکینگ پودر

 • سریال مجوز : 1202288
 • شماره مجوز : 1101/3532
 • تاریخ مجوز : 05/10/1390
 • کد محصول : 15311649
 • شرح محصول : تولید و بسته بندی بیکینگ پودر
 • ظرفیت : 2,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%