نام واحد : حسین زینتی

نام محصول : نان ساندویچی

 • سریال مجوز : 2220920
 • شماره مجوز : 22609
 • تاریخ مجوز : 20/07/1390
 • کد محصول : 15411144
 • شرح محصول : نان ساندویچی
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 19%
  19%