نام واحد : صنایع غذایی گلبین

نام محصول : بسته بندی جو

 • سریال مجوز : 1203268
 • شماره مجوز : 19887
 • تاریخ مجوز : 05/06/1385
 • کد محصول : 15311424
 • شرح محصول : بسته بندی جو
 • ظرفیت : 1,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%