نام واحد : موذن کوهانستانی-ناصر

نام محصول : همبرگر

 • سریال مجوز : 1340456
 • شماره مجوز : 40606
 • تاریخ مجوز : 16/09/1390
 • کد محصول : 15111712
 • شرح محصول : همبرگر
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%