نام واحد : تعاونی تولید و توزیع تخم مرغ عالیان طاها طبرستان

 • استان : مازندران
 • شهر : قائمشهر
 • نشانی شرکت : قائمشهر ج...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قائمشهر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سید عبداله رهبر
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی تخم مرغ

 • سریال مجوز : 3027242
 • شماره مجوز : 701/24691
 • تاریخ مجوز : 20/09/1390
 • کد محصول : 15491915
 • شرح محصول : بسته بندی تخم مرغ
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%