نام واحد : محمد و عبداله سعادتی خواجه پاشا و یعقوب انتظاریون و کبری سعادتی خواجه پاشا

نام محصول : انواع ویفر ساده

 • سریال مجوز : 1203445
 • شماره مجوز : 112/207124
 • تاریخ مجوز : 20/06/1391
 • کد محصول : 15411232
 • شرح محصول : ویفر ساده
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%