نام واحد : ساوالان سیب سلدوز

نام محصول : سردخانه بالای صفر جهت نگهداری سیب با سیستم آمونیاکی

 • سریال مجوز : 1210608
 • شماره مجوز : 19267
 • تاریخ مجوز : 06/05/1387
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%